شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Kutxabank RF Carteras FI

Kutxabank RF Carteras FI
نرخ فعلی 6.28 0
صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
نرخ فعلی: 6.28 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 6.28 0
واحد پولی: یورو
کشور : اسپانیا
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

تاریخچه ۱۵ مرداد

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
6.28 6.28 6.28 6.28 0.01 0.16% 2020/08/05 1399/05/15
6.27 6.27 6.27 6.27 0.01 0.16% 2020/08/03 1399/05/13
6.28 6.28 6.28 6.28 0.01 0.16% 2020/07/29 1399/05/8
6.27 6.27 6.27 6.27 0.01 0.16% 2020/07/27 1399/05/6
6.28 6.28 6.28 6.28 0.01 0.16% 2020/07/23 1399/05/2
6.27 6.27 6.27 6.27 0.01 0.16% 2020/06/03 1399/03/14
6.26 6.26 6.26 6.26 0.01 0.16% 2020/05/05 1399/02/16
6.25 6.25 6.25 6.25 0.01 0.16% 2020/03/20 1399/01/1
6.26 6.26 6.26 6.26 0.01 0.16% 2020/03/18 1398/12/28
6.27 6.27 6.27 6.27 0.01 0.16% 2020/03/16 1398/12/26
6.28 6.28 6.28 6.28 0.01 0.16% 2020/03/11 1398/12/21
6.29 6.29 6.29 6.29 0.01 0.16% 2019/12/02 1398/09/11
6.30 6.30 6.30 6.30 0.01 0.16% 2019/11/27 1398/09/6
6.29 6.29 6.29 6.29 0.01 0.16% 2019/11/25 1398/09/4
6.30 6.30 6.30 6.30 0.01 0.16% 2019/09/09 1398/06/18
6.31 6.31 6.31 6.31 0.01 0.16% 2018/12/14 1397/09/23
6.32 6.32 6.32 6.32 0.01 0.16% 2018/12/05 1397/09/14
6.31 6.31 6.31 6.31 0.01 0.16% 2018/12/03 1397/09/12
6.32 6.32 6.32 6.32 0.01 0.16% 2018/11/29 1397/09/8
6.31 6.31 6.31 6.31 0.01 0.16% 2018/11/19 1397/08/28
6.32 6.32 6.32 6.32 0.01 0.16% 2018/11/16 1397/08/25
6.33 6.33 6.33 6.33 0.01 0.16% 2018/06/13 1397/03/23
6.33 6.32 6.33 6.32 0 - 2018/06/08 1397/03/18
6.32 6.32 6.32 6.32 0.01 0.16% 2018/06/06 1397/03/16
6.33 6.33 6.33 6.33 0.01 0.16% 2018/05/23 1397/03/2
6.34 6.34 6.34 6.34 0.01 0.16% 2018/05/18 1397/02/28

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی