ین ژاپن / دلار نیوزیلند

JPY/NZD Ask
نرخ فعلی:: 0.013 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.013 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.013 -

واحد پولی : -

کشور : ژاپن

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

ین ژاپن / دلار نیوزیلند در روز جاری

۲۰:۱۴:۴۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.013 20:14:49 0.0001 0.78% - - 0.0001 0.78% - -
0.0129 20:04:50 - - 0.0001 0.78% - - 0.0001 -
0.0129 20:04:48 0.0001 0.78% 0.0001 0.78% - - 0.0001 -
0.013 19:49:43 0.0001 0.78% - - 0.0001 0.78% - -
0.0129 19:43:58 0.0001 0.78% 0.0001 0.78% - - 0.0001 -
0.013 19:21:55 0.0001 0.78% - - 0.0001 0.78% - -
0.0129 19:04:07 - - 0.0001 0.78% - - 0.0001 -
0.0129 19:04:06 0.0001 0.78% 0.0001 0.78% - - 0.0001 -
0.013 18:56:40 0.0001 0.78% - - 0.0001 0.78% - -
0.0129 18:44:23 0.0001 0.78% 0.0001 0.78% - - 0.0001 -
0.013 18:36:00 - - - - 0.0001 0.78% - -
0.013 18:35:59 0.0001 0.78% - - 0.0001 0.78% - -
0.0129 18:23:41 0.0001 0.78% 0.0001 0.78% - - 0.0001 -
0.013 18:07:51 0.0001 0.78% - - 0.0001 0.78% - -
0.0129 18:04:24 - - 0.0001 0.78% - - 0.0001 -
0.0129 18:04:24 0.0001 0.78% 0.0001 0.78% - - 0.0001 -
0.013 17:42:46 0.0001 0.78% - - 0.0001 0.78% - -
0.0129 17:04:19 - - 0.0001 0.78% - - 0.0001 -
0.0129 17:04:17 0.0001 0.78% 0.0001 0.78% - - 0.0001 -
0.013 16:28:54 0.0001 0.78% - - 0.0001 0.78% - -
0.0129 16:23:38 0.0001 0.78% 0.0001 0.78% - - 0.0001 -
0.013 16:02:08 - - - - 0.0001 0.78% - -
0.013 16:02:03 0.0001 0.78% - - 0.0001 0.78% - -
0.0129 15:23:50 0.0001 0.78% 0.0001 0.78% - - 0.0001 -
0.013 15:14:45 0.0001 0.78% - - 0.0001 0.78% - -
0.0129 15:04:40 - - 0.0001 0.78% - - 0.0001 -
0.0129 15:04:40 0.0001 0.78% 0.0001 0.78% - - 0.0001 -
0.013 14:49:42 0.0001 0.78% - - 0.0001 0.78% - -
0.0129 14:44:41 0.0001 0.78% 0.0001 0.78% - - 0.0001 -
0.013 14:21:59 0.0001 0.78% - - 0.0001 0.78% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی