It Now IDIV

It Now IDIV
نرخ فعلی:: 69.03 0.35
صندوق های معاملاتی برزیل
نرخ فعلی: : 69.03 0.35
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 69.03 0.35
واحد پولی : -
کشور : برزیل
شاخه : صندوق های معاملاتی برزیل
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۱:۳۲:۰۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
It Now IDIV 0.33 0.0300 1.04 8.08 22.82 26.15

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 68
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.03
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 69
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.03
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 66
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.03
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 66
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.03
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.59%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی