کرونا ایسلند / شیلینگ کنیا

ISK/KES Ask
نرخ فعلی:: 0.852 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.852 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.852 0
واحد پولی : -
کشور : ایسلند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۶ بهمن

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرونا ایسلند / شیلینگ کنیا - - 0.0002 0.0556 0.0408 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.148
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.148
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.148
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.148
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.37%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی