iShares MSCI USA UCITS

iShares MSCI USA UCITS
نرخ فعلی:: 375.5 0.76
صندوق های معاملاتی هلند
نرخ فعلی: : 375.5 0.76
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 375.5 0.76
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی هلند
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C 79.34 ۲۸ شهریور - - 79.34 79.34 0 0.34 79.34 79.34
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 62.37 ۲۸ شهریور - - 62.37 62.37 0 0.37 62.37 62.37
Amundi Index Solutions MSCI World DR 106.1 ۲۰:۰۷:۳۵ 0.19 0.18% 106.72 106.1 106.72 0.9 108.92 108.92
Amundi Physical Gold C 69.68 ۱۹:۰۶:۳۳ 1.28 1.84% 70.96 69.68 70.17 0.32 70.96 70.96
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD 71.17 ۱۹:۰۶:۳۴ 1.42 2.04% 71.17 69.75 70.28 1.17 71.08 71.08
FinEx Physically Held Gold USD 10.17 ۱۷:۳۵:۴۴ 0.05 0.49% 10.17 10.17 10.17 0.17 10.12 10.12
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD 39.3 ۱۷:۰۶:۵۹ 0.63 1.63% 39.48 38.42 38.42 0.3 39.37 39.37
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS 38.19 ۱۷:۳۵:۰۷ 1.13 3.05% 38.19 37.39 37.58 1.19 37.91 37.91
First Trust FactorFX Class C 18.58 ۲۸ شهریور - - 18.58 18.58 0 0.42 18.58 18.58
Invesco NASDAQ Biotech 46.76 ۱۷:۳۵:۰۶ 0.17 0.36% 46.8 46.23 46.47 0.24 46.62 46.62
Invesco Physical Gold ETC 144.06 ۱۹:۰۶:۳۳ 2.75 1.91% 146.81 144.06 145.38 1.94 146.81 146.81
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS USD 84.17 ۱۱:۰۶:۴۳ 0.71 0.85% 84.17 84.01 84.01 1.17 83.46 83.46
iShares $ Corp Bond USD 109.46 ۱۹:۰۶:۳۳ 0.65 0.59% 110.57 109.46 110.02 0.54 110.11 110.11
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD 88.5 ۱۲:۰۷:۳۹ 0.21 0.24% 88.5 88.43 88.43 0.5 88.29 88.29
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT 78.7 ۱۲:۰۷:۵۳ 0.33 0.42% 78.78 78.7 78.78 0.7 78.37 78.37
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی