iShares MSCI EM Consumer Growth

iShares MSCI EM Consumer Growth
نرخ فعلی:: 42.84 -
صندوق های معاملاتی سووییس
نرخ فعلی: : 42.84 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 42.84 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی سووییس
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۸ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
iShares MSCI EM Consumer Growth - - - - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 43 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.16 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 43 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.16 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 43 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.16 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 43 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.16 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.37%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی