دینار عراق / پوند انگلیس

IQD/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.0005 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0005 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0005 -
واحد پولی : -
کشور : عراق
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه دینار عراق / پوند انگلیس

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Ask 8.4063 ۱۷:۰۳:۲۸ 0.0808 0.97% 8.4063 8.3155 8.3222 0.4063 8.3742 8.3875
AZN/TRY Ask 5.6657 ۱۷:۰۳:۲۸ 0.0386 0.69% 5.6995 5.6216 5.6302 0.6657 5.6271 5.6271
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CAD/BWP Ask 9.0988 ۱۷:۰۳:۳۲ 0.0894 0.99% 9.0988 9.0116 9.0153 0.0988 9.0971 9.134
CNY/DZD Ask 21.473 ۱۷:۰۳:۳۷ 0.006 0.03% 21.581 21.441 21.466 0.473 21.561 21.561
DOG/EUSD Ask 0.2789 ۸ شهریور - - 0.29 0.2718 0 - - -
HOT/USD Ask 0.0107 ۸ شهریور - - 0.0112 0.0106 0 - - -
HRK/TRY Ask 148.4725 ۱۷:۰۳:۴۵ 0.8838 0.60% 149.3361 147.0535 147.3064 9.4725 147.5887 147.5887
INR/KZT Ask 5.6822 ۱۷:۰۳:۴۷ 0.0148 0.26% 5.7124 5.6822 5.6962 0.3178 5.7078 5.7716
INR/RON Ask 0.0568 ۱۳:۴۳:۵۵ 0.0001 0.18% 0.0568 0.0568 0.0568 - 0.0569 0.0576
LIN/KUSD Ask 25.1259 ۸ شهریور - - 25.993 24.356 0 - - -
LUN/AUSD Ask 35.3425 ۸ شهریور - - 35.6883 32.2838 0 - - -
NGN/XOF Ask 1.3893 ۱۵:۲۲:۵۵ 0.0058 0.42% 1.3893 1.3833 1.3833 0.3893 1.3888 1.4001
PLN/BGN Ask 4.2525 ۱۷:۰۳:۲۹ 0.002 0.05% 4.2567 4.2458 4.2503 0.2525 4.2865 4.3045
RON/HUF Ask 73.7215 ۱۷:۰۳:۴۶ 0.019 0.03% 73.7645 73.5262 73.7234 0.7215 73.7025 73.7025
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی