Indonesia 25Y

Indonesia 25Y
نرخ فعلی:: 7.306 -
اندونزی
نرخ فعلی: : 7.306 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 7.306 -
واحد پولی : -
کشور : اندونزی
شاخه : اندونزی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد Indonesia 25Y

۲۷ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Indonesia 25Y - 0.0130 0.0220 0.4020 0.5180 1.9040

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.306

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.306

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.306

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.306

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.37%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی