دلار هنگ کنگ / دلار سنگاپور

HKD/SGD Ask
نرخ فعلی:: 0.173 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.173 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.173 -

واحد پولی : -

کشور : هنگ کنگ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

دلار هنگ کنگ / دلار سنگاپور در روز جاری

۰۶:۲۸:۳۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.173 06:28:30 0.002 1.16% - - 0.0021 1.21% - -
0.175 06:23:00 0.002 1.16% 0.002 1.16% 0.0001 0.06% 0.002 -
0.173 06:07:44 0.002 1.16% - - 0.0021 1.21% - -
0.175 06:03:25 0.002 1.16% 0.002 1.16% 0.0001 0.06% 0.002 -
0.173 06:01:18 0.0021 1.21% - - 0.0021 1.21% - -
0.1751 05:23:29 0.0021 1.21% 0.0021 1.21% - - 0.0021 -
0.173 05:14:39 0.0021 1.21% - - 0.0021 1.21% - -
0.1751 05:03:16 - - 0.0021 1.21% - - 0.0021 -
0.1751 05:03:11 0.0021 1.21% 0.0021 1.21% - - 0.0021 -
0.173 04:49:29 0.0021 1.21% - - 0.0021 1.21% - -
0.1751 04:43:52 0.0021 1.21% 0.0021 1.21% - - 0.0021 -
0.173 03:56:41 0.0021 1.21% - - 0.0021 1.21% - -
0.1751 03:44:45 0.0021 1.21% 0.0021 1.21% - - 0.0021 -
0.173 03:36:02 - - - - 0.0021 1.21% - -
0.173 03:36:01 0.0021 1.21% - - 0.0021 1.21% - -
0.1751 03:23:57 0.0021 1.21% 0.0021 1.21% - - 0.0021 -
0.173 03:07:43 0.0022 1.27% - - 0.0021 1.21% - -
0.1752 03:04:20 - - 0.0022 1.27% 0.0001 0.06% 0.0022 -
0.1752 03:04:14 0.0022 1.27% 0.0022 1.27% 0.0001 0.06% 0.0022 -
0.173 02:42:46 0.0023 1.33% - - 0.0021 1.21% - -
0.1753 02:23:56 0.0001 0.06% 0.0023 1.33% 0.0002 0.11% 0.0023 -
0.1752 02:04:31 - - 0.0022 1.27% 0.0001 0.06% 0.0022 -
0.1752 02:04:29 0.0022 1.27% 0.0022 1.27% 0.0001 0.06% 0.0022 -
0.173 01:56:40 0.0022 1.27% - - 0.0021 1.21% - -
0.1752 01:44:16 0.0022 1.27% 0.0022 1.27% 0.0001 0.06% 0.0022 -
0.173 01:28:35 0.0021 1.21% - - 0.0021 1.21% - -
0.1751 01:23:31 0.0021 1.21% 0.0021 1.21% - - 0.0021 -
0.173 01:07:41 0.0021 1.21% - - 0.0021 1.21% - -
0.1751 00:43:59 - - 0.0021 1.21% - - 0.0021 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی