دلار هنگ کنگ / ریال قطر

HKD/QAR Ask
نرخ فعلی:: 0.4728 1.05
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.4728 1.05
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.4728 1.05
واحد پولی : -
کشور : هنگ کنگ
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۳:۴۳:۳۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.4728 03:43:37 0.0001 0.02% 0.0049 1.05% 0.0049 1.05% 0.0009 -
0.4727 03:22:33 0.0001 0.02% 0.0048 1.03% 0.0048 1.03% 0.001 -
0.4728 02:02:59 - - 0.0049 1.05% 0.0049 1.05% 0.0009 -
0.4728 02:02:59 0.0001 0.02% 0.0049 1.05% 0.0049 1.05% 0.0009 -
0.4727 01:02:57 - - 0.0048 1.03% 0.0048 1.03% 0.001 -
0.4727 01:02:56 0.0001 0.02% 0.0048 1.03% 0.0048 1.03% 0.001 -
0.4728 23:22:57 0.0008 0.17% 0.0049 1.05% 0.0049 1.05% 0.0009 -
0.472 19:43:38 0.0009 0.19% 0.0041 0.88% 0.0041 0.88% 0.0017 -
0.4729 16:43:41 0.0001 0.02% 0.005 1.07% 0.005 1.07% 0.0008 -
0.4728 15:43:37 0.0031 0.66% 0.0049 1.05% 0.0049 1.05% 0.0009 -
0.4697 14:43:32 0.0001 0.02% 0.0018 0.38% 0.0018 0.38% 0.004 -
0.4698 14:22:48 0.0001 0.02% 0.0019 0.41% 0.0019 0.41% 0.0039 -
0.4697 14:08:32 0.0001 0.02% 0.0018 0.38% 0.0018 0.38% 0.004 -
0.4698 13:02:57 0.0019 0.41% 0.0019 0.41% 0.0019 0.41% 0.0039 -
0.4679 11:22:42 0.0001 0.02% - - - - 0.0058 -
0.4678 10:22:42 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0059 -
0.4679 09:22:43 0.0033 0.71% - - - - 0.0058 -
0.4712 08:43:36 0.0001 0.02% 0.0033 0.71% 0.0033 0.71% 0.0025 -
0.4711 08:22:25 0.0033 0.71% 0.0032 0.68% 0.0032 0.68% 0.0026 -
0.4678 05:43:31 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0059 -
0.4679 05:22:42 0.0001 0.02% - - - - 0.0058 -
0.4678 04:43:36 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0059 -
0.4677 04:29:22 0.0001 0.02% 0.0002 0.04% 0.0002 0.04% 0.006 -
0.4678 02:22:36 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0059 -
0.4677 22:50:50 0.0001 0.02% 0.0002 0.04% 0.0002 0.04% 0.006 -
0.4678 20:43:30 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0059 -
0.4677 20:22:44 0.0001 0.02% 0.0002 0.04% 0.0002 0.04% 0.006 -
0.4678 17:43:35 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0059 -
0.4677 12:43:25 0.0001 0.02% 0.0002 0.04% 0.0002 0.04% 0.006 -
0.4678 11:43:51 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0059 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی