Gubretas

Gubretas
نرخ فعلی:: 61.25 3.35
بازار سهام ترکیه
نرخ فعلی: : 61.25 3.35
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 61.25 3.35
واحد پولی : -
کشور : ترکیه
شاخه : بازار سهام ترکیه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷:۴۴:۰۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Gubretas 2.05 0.10 7.20 23.07 42.95 57.65

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 61
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.25
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 62
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.75
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 72
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.75
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 66
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.75
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.76%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی