آبشده کمتر از کیلو

Gold Under Kilo
نرخ فعلی:: 46,610,000 1.35
آبشده
نرخ فعلی: : 46,610,000 1.35
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 46,610,000 1.35
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : آبشده
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
آبشده نقدی 46,570,000 ۱۹:۵۹:۰۰ 610,000 1.33% 46,720,000 45,950,000 45,950,000 689,200 45,960,000 46,460,000
آبشده بنکداری 46,660,000 ۱۹:۵۹:۳۳ 620,000 1.35% 46,860,000 46,030,000 46,070,000 683,600 46,040,000 46,550,000
آبشده معاملاتی 46,570,000 ۱۹:۵۹:۰۰ 610,000 1.33% 46,720,000 45,950,000 45,950,000 689,200 45,960,000 46,460,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی