طلای 18 عیار / 740

Gold 740k
نرخ فعلی:: 11,316,000 0.86
طلا
نرخ فعلی: : 11,316,000 0.86
واحد حجمی : گرم
نرخ فعلی: : 11,316,000 0.86
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : طلا
واحد حجمی : گرم
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی