طلای 18 عیار / 750

Gram Gold 18
نرخ فعلی:: 10,338,000 0.43
طلا
نرخ فعلی: : 10,338,000 0.43
واحد حجمی : گرم
نرخ فعلی: : 10,338,000 0.43
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : طلا
واحد حجمی : گرم
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
طلای ۲۴ عیار 13,784,000 ۱۶:۵۹:۳۱ 59,000 0.43% 13,849,000 13,723,000 13,839,000 423,407 13,920,000 14,671,000
طلای 18 عیار / 740 10,200,000 ۱۶:۵۹:۳۱ 44,000 0.43% 10,248,000 10,155,000 10,241,000 313,593 10,301,000 10,856,000
طلای دست دوم 10,200,330 ۱۶:۵۹:۳۱ 43,280 0.42% 10,248,170 10,154,770 10,241,330 313,166 10,300,560 10,856,360
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی