طلای 18 عیار / 750

Gram Gold 18
نرخ فعلی:: 11,303,000 1.88
طلا
نرخ فعلی: : 11,303,000 1.88
واحد حجمی : گرم
نرخ فعلی: : 11,303,000 1.88
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : طلا
واحد حجمی : گرم
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
طلای ۲۴ عیار 15,071,000 ۱۹:۵۹:۱۸ 283,000 1.88% 15,332,000 15,052,000 15,332,000 485,375 15,557,000 16,016,000
طلای 18 عیار / 740 11,152,000 ۱۹:۵۹:۱۸ 210,000 1.88% 11,346,000 11,139,000 11,346,000 359,875 11,512,000 11,852,000
طلای دست دوم 11,152,480 ۱۹:۵۹:۱۸ 209,570 1.88% 11,346,100 11,138,820 11,346,100 359,338 11,512,390 11,851,790
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی