لاری گرجستان / روبل روسیه

GEL/RUB Ask
نرخ فعلی:: 22.3561 0.88
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 22.3561 0.88
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 22.3561 0.88
واحد پولی : -
کشور : گرجستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

لاری گرجستان / روبل روسیه در روز جاری

۱۳:۲۳:۳۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
22.3561 13:23:30 0.0172 0.08% 0.196 0.88% 0.1694 0.76% 0.2992 0.3561
22.3733 13:03:57 - - 0.2132 0.96% 0.1866 0.84% 0.282 0.3733
22.3733 13:03:57 0.0732 0.33% 0.2132 0.96% 0.1866 0.84% 0.282 0.3733
22.3001 12:37:57 - - 0.14 0.63% 0.1134 0.51% 0.3552 0.3001
22.3001 12:37:57 0.0416 0.19% 0.14 0.63% 0.1134 0.51% 0.3552 0.3001
22.2585 12:04:38 - - 0.0984 0.44% 0.0718 0.32% 0.3968 0.2585
22.2585 12:04:38 0.0186 0.08% 0.0984 0.44% 0.0718 0.32% 0.3968 0.2585
22.2771 11:43:45 0.0008 - 0.117 0.53% 0.0904 0.41% 0.3782 0.2771
22.2779 11:23:34 0.0985 0.44% 0.1178 0.53% 0.0912 0.41% 0.3774 0.2779
22.1794 11:03:48 - - 0.0193 0.09% 0.0073 0.03% 0.4759 0.1794
22.1794 11:03:47 0.0479 0.22% 0.0193 0.09% 0.0073 0.03% 0.4759 0.1794
22.1315 10:43:53 0.0001 - 0.0286 0.13% 0.0552 0.25% 0.5238 0.1315
22.1314 10:22:58 0.0044 0.02% 0.0287 0.13% 0.0553 0.25% 0.5239 0.1314
22.1358 10:03:43 - - 0.0243 0.11% 0.0509 0.23% 0.5195 0.1358
22.1358 10:03:41 0.0098 0.04% 0.0243 0.11% 0.0509 0.23% 0.5195 0.1358
22.126 09:43:37 0.0325 0.15% 0.0341 0.15% 0.0607 0.27% 0.5293 0.126
22.1585 09:03:34 - - 0.0016 0.01% 0.0282 0.13% 0.4968 0.1585
22.1585 09:03:34 0.0042 0.02% 0.0016 0.01% 0.0282 0.13% 0.4968 0.1585
22.1543 08:43:50 0.0005 - 0.0058 0.03% 0.0324 0.15% 0.501 0.1543
22.1548 08:22:50 0.0059 0.03% 0.0053 0.02% 0.0319 0.14% 0.5005 0.1548
22.1607 08:03:14 - - 0.0006 - 0.026 0.12% 0.4946 0.1607
22.1607 08:03:11 0.0188 0.08% 0.0006 - 0.026 0.12% 0.4946 0.1607
22.1795 00:43:32 0.0072 0.03% 0.0194 0.09% 0.0072 0.03% 0.4758 0.1795
22.1867 00:22:52 - - 0.0266 0.12% - - 0.4686 0.1867
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی