پوند / دلار

GBP/USD Ask
نرخ فعلی:: 1.3732 0.42
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.3732 0.42
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.3732 0.42
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی