پوند انگلیس / کرون سوئد

GBP/SEK Ask
نرخ فعلی:: 12.0859 1.6
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 12.0859 1.6

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 12.0859 1.6

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد پوند انگلیس / کرون سوئد

۱۵:۴۴:۱۸
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پوند انگلیس / کرون سوئد 0.0072 0.0256 0.1904 0.2855 0.7919 0.4762

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.0859
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.0859
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.0859
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.0859
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.72%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی