پوند / دلار نیوزیلند

GBP/NZD Ask
نرخ فعلی:: 1.9507 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.9507 0.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.9507 0.04

واحد پولی : -

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

پوند / دلار نیوزیلند در روز جاری

۰۶:۴۳:۳۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.9507 06:43:39 0.0007 0.04% 0.0007 0.04% 0.0015 0.08% 0.0167 0.0493
1.9514 06:23:18 0.0009 0.05% - - 0.0008 0.04% 0.016 0.0486
1.9523 06:03:58 0.0017 0.09% 0.0009 0.05% 0.0001 0.01% 0.0151 0.0477
1.954 05:23:43 0.0022 0.11% 0.0026 0.13% 0.0018 0.09% 0.0134 0.046
1.9518 05:03:41 - - 0.0004 0.02% 0.0004 0.02% 0.0156 0.0482
1.9518 05:03:37 0.0006 0.03% 0.0004 0.02% 0.0004 0.02% 0.0156 0.0482
1.9524 04:43:57 0.0003 0.02% 0.001 0.05% 0.0002 0.01% 0.015 0.0476
1.9527 03:44:55 0.0009 0.05% 0.0013 0.07% 0.0005 0.03% 0.0147 0.0473
1.9518 03:24:11 0.0009 0.05% 0.0004 0.02% 0.0004 0.02% 0.0156 0.0482
1.9527 03:04:46 - - 0.0013 0.07% 0.0005 0.03% 0.0147 0.0473
1.9527 03:04:40 0.001 0.05% 0.0013 0.07% 0.0005 0.03% 0.0147 0.0473
1.9537 02:24:16 0.0023 0.12% 0.0023 0.12% 0.0015 0.08% 0.0137 0.0463
1.9514 02:04:59 - - - - 0.0008 0.04% 0.016 0.0486
1.9514 02:04:58 0.0006 0.03% - - 0.0008 0.04% 0.016 0.0486
1.9508 01:44:33 0.0009 0.05% 0.0006 0.03% 0.0014 0.07% 0.0166 0.0492
1.9517 01:23:50 0.0013 0.07% 0.0003 0.02% 0.0005 0.03% 0.0157 0.0483
1.9504 01:03:54 - - 0.001 0.05% 0.0018 0.09% 0.017 0.0496
1.9504 01:03:52 0.0002 0.01% 0.001 0.05% 0.0018 0.09% 0.017 0.0496
1.9506 00:44:17 0.0016 0.08% 0.0008 0.04% 0.0016 0.08% 0.0168 0.0494
1.9522 00:23:34 - - 0.0008 0.04% - - 0.0152 0.0478
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی