پوند انگلیس / دینار عراق

GBP/IQD Bid
نرخ فعلی:: 1,594.62 -
بازار مبادلات ارزی / عرضه
نرخ فعلی: : 1,594.62 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,594.62 -
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / عرضه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه پوند انگلیس / دینار عراق

نمودار کندل‌استیک پوند انگلیس / دینار عراق در روز جاری

نمودار نوسانات پوند انگلیس / دینار عراق در روز جاری

مقایسه روند قیمت پوند انگلیس / دینار عراق در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه پوند انگلیس / دینار عراق

اندیکاتورهای پوند انگلیس / دینار عراق

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی