پوند انگلیس / دینار عراق

GBP/IQD Bid
نرخ فعلی:: 1,594.62 -
بازار مبادلات ارزی / عرضه
نرخ فعلی: : 1,594.62 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,594.62 -
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / عرضه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه پوند انگلیس / دینار عراق

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Bid 8.3019 ۰۶:۴۳:۳۷ 0.0056 0.07% 8.3074 8.2864 8.2941 0.3019 8.308 8.308
AZN/TRY Bid 5.4494 ۰۱:۲۲:۳۶ 0.0022 0.04% 5.4499 5.4484 5.449 0.4494 5.4749 5.4749
CAD/BWP Bid 8.9803 ۰۶:۴۳:۳۷ 0.0043 0.05% 8.992 8.9731 8.9774 0.0197 9.0476 9.0476
CNH/JPY Bid 17.9308 ۰۱:۲۲:۳۵ 0.0015 0.01% 17.9372 17.9308 17.9372 0.9308 17.9323 17.9323
CNY/DZD Bid 21.415 ۰۱:۲۲:۳۸ 0.001 - 21.415 21.393 21.415 0.415 21.414 21.414
HRK/TRY Bid 143.889 ۰۱:۲۲:۳۹ 0.0899 0.06% 143.9059 143.8779 143.8779 5.889 144.2655 144.2655
INR/KZT Bid 5.6678 ۰۶:۴۳:۳۸ 0.0057 0.10% 5.6678 5.663 5.6632 0.3322 5.6756 5.7894
INR/RON Bid 0.0566 ۰۶:۰۲:۴۲ - - 0.0566 0.0565 0.0565 - 0.0569 0.0576
NGN/XOF Bid 1.365 ۲۷ مهر - - 1.3669 1.3617 0 0.365 1.3665 1.3794
PLN/BGN Bid 4.2611 ۰۱:۲۲:۳۷ 0.0024 0.06% 4.2645 4.2611 4.2638 0.2611 4.2812 4.2956
RON/HUF Bid 73.1268 ۰۱:۲۲:۳۹ 0.0228 0.03% 73.144 73.1268 73.144 1.1268 73.104 73.104
SAR/ETB Bid 12.4677 ۰۰:۴۳:۲۸ 0.001 0.01% 12.4677 12.4677 12.4677 0.4677 12.4687 12.4687
TND/MAD Bid 3.2051 ۰۶:۴۳:۳۹ 0.0021 0.07% 3.2129 3.1997 3.1997 0.2051 3.2366 3.2381
TND/MXN Bid 7.1766 ۰۶:۴۳:۳۹ 0.0323 0.45% 7.1918 7.1697 7.1697 0.1766 7.3459 7.4039
TRY/AZN Bid 0.1817 ۰۰:۴۳:۲۶ 0.0002 0.11% 0.182 0.1817 0.182 - 0.1842 0.1961
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی