پوند انگلیس / پوند مصر

GBP/EGP Ask
نرخ فعلی:: 21.6007 0.03
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 21.6007 0.03
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 21.6007 0.03
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Ask 8.2955 ۰۷:۴۳:۳۴ 0.0148 0.18% 8.3 8.2602 8.283 0.2955 8.2807 8.2807
AZN/TRY Ask 5.2137 ۰۷:۴۳:۳۴ 0.0017 0.03% 5.2171 5.2081 5.2171 0.2137 5.2514 5.2514
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CAD/BWP Ask 9.013 ۰۷:۴۳:۳۵ 0.0114 0.13% 9.0173 8.9952 8.9988 0.013 9.0016 9.0016
CNY/DZD Ask 21.338 ۰۷:۴۳:۳۵ 0.014 0.07% 21.338 21.318 21.318 0.338 21.324 21.324
DOG/EUSD Ask 0.2789 ۸ شهریور - - 0.29 0.2718 0 - - 0.2832
HOT/USD Ask 0.0107 ۸ شهریور - - 0.0112 0.0106 0 - - 0.0111
HRK/TRY Ask 137.7595 ۰۷:۴۳:۳۸ 0.0421 0.03% 137.8484 137.7361 137.8484 3.7595 138.9085 138.9085
INR/KZT Ask 5.749 ۰۷:۲۹:۳۳ 0.0085 0.15% 5.7548 5.749 5.7494 0.251 5.7716 5.8504
INR/RON Ask 0.0573 ۰۷:۴۳:۴۱ 0.0001 0.17% 0.0574 0.0573 0.0573 - 0.0574 0.0574
LIN/KUSD Ask 25.1259 ۸ شهریور - - 25.993 24.356 0 0.1259 - 25.736
LUN/AUSD Ask 35.3425 ۸ شهریور - - 35.6883 32.2838 0 1.3425 - 35.3425
NGN/XOF Ask 1.368 ۰۰:۴۳:۵۷ - - 1.3755 1.365 0 0.368 1.3868 1.3868
PLN/BGN Ask 4.2569 ۰۷:۴۳:۳۴ 0.0018 0.04% 4.258 4.2553 4.258 0.2569 4.2587 4.3464
RON/HUF Ask 72.4451 ۰۷:۴۳:۳۸ 0.0151 0.02% 72.4552 72.4121 72.4196 1.4451 72.4602 72.4602
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی