پوند / دلار کانادا

GBP/CAD Ask
نرخ فعلی:: 1.7367 0.2
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.7367 0.2
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.7367 0.2
واحد پولی : -
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی