شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Fondak I EUR

Fondak I EUR
نرخ فعلی 71,520.64 0
صندوق های سرمایه گذاری آلمان
نرخ فعلی: 71,520.64 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 71,520.64 0
واحد پولی: یورو
کشور : آلمان
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری آلمان
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۱ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Fondak I EUR - 1,499.26 1,954.48 232.02 9,969.24 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 69,744 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,776.64 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 70,282 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,238.64 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 67,887 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,633.64 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 63,361 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,159.64 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.88%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی