شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Fidelity India Focus A DIST EUR

Fidelity India Focus A DIST EUR
نرخ فعلی 42 0
صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
نرخ فعلی: 42 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 42 0
واحد پولی: یورو
کشور : اسپانیا
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۳۰ فروردین

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Fidelity India Focus A DIST EUR - - - 15.18 10.05 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 0 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: - یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 0 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: - یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 0 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: - یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 46 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.52%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی