Facebook

Facebook
نرخ فعلی:: 222.55 0
بازار سهام اتریش
نرخ فعلی: : 222.55 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 222.55 0
واحد پولی : -
کشور : اتریش
شاخه : بازار سهام اتریش
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۴ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Facebook - - 0.0500 2.85 44.17 59.49

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 223
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 223
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.45
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 223
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.45
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 223
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.45
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی