Facebook

Facebook
نرخ فعلی:: 241.55 1.56
بازار سهام اتریش
نرخ فعلی: : 241.55 1.56
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 241.55 1.56
واحد پولی : -
کشور : اتریش
شاخه : بازار سهام اتریش
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۲:۰۴:۲۴

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Facebook 3.70 6 15.70 63.17 72.57 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 232
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.55
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 229
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.55
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 227
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.55
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 221
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.55
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.3%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی