یورو / سوم ازبکستان

EUR/UZS Ask
نرخ فعلی:: 12,793.74 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 12,793.74 0.02
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 12,793.74 0.02
واحد پولی : -
کشور : منطقه اروپا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
CNY/DZD Ask 20.823 ۱۷ اردیبهشت - - 20.823 20.718 0 0.177 20.823 20.823
DOG/EUSD Ask 0.6425 ۲۱:۵۰:۰۹ 0.0095 1.48% 0.7312 0.6143 0.6357 - 0.652 0.652
HOT/USD Ask 0.0148 ۲۱:۵۰:۱۰ 0.0009 6.08% 0.0161 0.0148 0.0158 - 0.0157 0.025
HRK/TRY Ask 133.238 ۰۱:۴۲:۳۸ 0.0688 0.05% 133.238 133.1509 133.1594 2.238 133.1692 134.2264
LIN/KUSD Ask 47.1566 ۲۱:۵۰:۱۰ 2.1867 4.64% 51.1308 46.8344 49.6784 7.1566 49.3433 49.3433
LUN/AUSD Ask 16.8422 ۲۱:۵۰:۱۰ 0.0263 0.16% 17.2632 16.5537 16.7699 0.8422 17.4702 17.4702
SAR/ETB Ask 11.4692 ۰۱:۴۲:۳۷ 0.0006 0.01% 11.4692 11.4692 11.4692 0.4692 11.4689 11.4689
USD/ZWL Ask 87.064 ۱۶ اردیبهشت - - 87.064 87.038 0 0.064 87.064 87.064
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0092 ۱۷ فروردین - - 0.0092 0.0092 0 - - -
افغانی افغانستان / دلار 0.013 ۱۷ اردیبهشت - - 0.013 0.0129 0 - 0.013 0.013
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0098 ۱۵ اردیبهشت - - 0.0098 0.0098 0 - 0.0098 0.0098
انگولتروم بوتان / دلار 0.0136 ۲۱:۵۰:۰۹ - - 0.0136 0.0135 0.0135 - 0.0136 0.0136
بات تایلند / پزو شیلی 22.41 ۰۱:۴۲:۳۷ 0.01 0.04% 22.41 22.39 22.4 0.59 22.66 22.83
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.5391 ۰۱:۴۲:۴۰ 0.0016 0.10% 1.5391 1.5376 1.5383 0.4609 1.5473 1.5566
بات تایلند / پزوی آرژانتین 3.0225 ۰۱:۴۲:۳۵ 0.0038 0.13% 3.0225 3.0196 3.0196 0.0225 3.0187 3.0187
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی