یورو / رئال برزیل

EUR/BRL Ask
نرخ فعلی:: 6.3267 0.39
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 6.3267 0.39

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 6.3267 0.39

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

یورو / رئال برزیل در روز جاری

۱۲:۲۳:۴۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
6.3267 12:23:40 0.0078 0.12% 0.0247 0.39% 0.0163 0.26% 0.0247 0.3267
6.3189 11:44:22 0.0022 0.03% 0.0325 0.51% 0.0241 0.38% 0.0325 0.3189
6.3211 11:22:47 0.0023 0.04% 0.0303 0.48% 0.0219 0.35% 0.0303 0.3211
6.3234 11:03:58 - - 0.028 0.44% 0.0196 0.31% 0.028 0.3234
6.3234 11:03:55 0.0017 0.03% 0.028 0.44% 0.0196 0.31% 0.028 0.3234
6.3217 10:45:22 0.009 0.14% 0.0297 0.47% 0.0213 0.34% 0.0297 0.3217
6.3307 10:22:58 0.0017 0.03% 0.0207 0.33% 0.0123 0.19% 0.0207 0.3307
6.329 10:04:17 - - 0.0224 0.35% 0.014 0.22% 0.0224 0.329
6.329 10:04:15 0.0022 0.03% 0.0224 0.35% 0.014 0.22% 0.0224 0.329
6.3312 09:44:19 0.0017 0.03% 0.0202 0.32% 0.0118 0.19% 0.0202 0.3312
6.3295 09:03:42 - - 0.0219 0.35% 0.0135 0.21% 0.0219 0.3295
6.3295 09:03:40 0.0033 0.05% 0.0219 0.35% 0.0135 0.21% 0.0219 0.3295
6.3262 08:44:08 0.0022 0.03% 0.0252 0.40% 0.0168 0.27% 0.0252 0.3262
6.3284 08:03:58 - - 0.023 0.36% 0.0146 0.23% 0.023 0.3284
6.3284 08:03:57 0.0006 0.01% 0.023 0.36% 0.0146 0.23% 0.023 0.3284
6.329 07:22:44 0.0017 0.03% 0.0224 0.35% 0.014 0.22% 0.0224 0.329
6.3307 07:03:18 - - 0.0207 0.33% 0.0123 0.19% 0.0207 0.3307
6.3307 07:03:17 0.0023 0.04% 0.0207 0.33% 0.0123 0.19% 0.0207 0.3307
6.3284 06:43:55 0.0006 0.01% 0.023 0.36% 0.0146 0.23% 0.023 0.3284
6.329 06:22:53 0.0005 0.01% 0.0224 0.35% 0.014 0.22% 0.0224 0.329
6.3295 06:03:54 - - 0.0219 0.35% 0.0135 0.21% 0.0219 0.3295
6.3295 06:03:52 0.0006 0.01% 0.0219 0.35% 0.0135 0.21% 0.0219 0.3295
6.3301 05:43:55 0.0039 0.06% 0.0213 0.34% 0.0129 0.20% 0.0213 0.3301
6.334 05:23:01 0.0011 0.02% 0.0174 0.27% 0.009 0.14% 0.0174 0.334
6.3329 05:03:14 - - 0.0185 0.29% 0.0101 0.16% 0.0185 0.3329
6.3329 05:03:00 0.0011 0.02% 0.0185 0.29% 0.0101 0.16% 0.0185 0.3329
6.334 04:43:53 0.0012 0.02% 0.0174 0.27% 0.009 0.14% 0.0174 0.334
6.3352 04:22:51 0.0022 0.03% 0.0162 0.26% 0.0078 0.12% 0.0162 0.3352
6.3374 04:02:59 - - 0.014 0.22% 0.0056 0.09% 0.014 0.3374
6.3374 04:02:58 0.0017 0.03% 0.014 0.22% 0.0056 0.09% 0.014 0.3374
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی