یورو / لو بلغارستان

EUR/BGN Ask
نرخ فعلی:: 1.9566 0.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.9566 0.01

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.9566 0.01

واحد پولی : -

کشور : منطقه اروپا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

یورو / لو بلغارستان در روز جاری

۰۲:۲۳:۳۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.9566 02:23:34 0.0003 0.02% 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0071 0.0434
1.9563 02:04:11 - - 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.0074 0.0437
1.9563 02:04:10 0.0003 0.02% 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.0074 0.0437
1.9566 01:22:53 0.0004 0.02% 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0071 0.0434
1.9562 01:03:29 - - 0.0003 0.02% 0.0003 0.02% 0.0075 0.0438
1.9562 01:03:26 0.0003 0.02% 0.0003 0.02% 0.0003 0.02% 0.0075 0.0438
1.9565 00:44:12 - - - - - - 0.0072 0.0435
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی