گاز طبیعی

Natural Gas
نرخ فعلی:: 3.887 1.03
بازار جهانی
نرخ فعلی: : 3.887 1.03
واحد حجمی : Mmbtu
نرخ فعلی: : 3.887 1.03
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار جهانی
واحد حجمی : Mmbtu
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۲:۰۶:۴۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
3.887 12:06:48 0.003 0.08% 0.04 1.03% 0.04 1.03% 0.185 0.113
3.884 12:04:43 0.001 0.03% 0.043 1.11% 0.043 1.11% 0.188 0.116
3.885 12:00:17 0.004 0.10% 0.042 1.08% 0.042 1.08% 0.187 0.115
3.881 11:57:52 0.007 0.18% 0.046 1.19% 0.046 1.19% 0.191 0.119
3.888 11:55:16 0.001 0.03% 0.039 1% 0.039 1% 0.184 0.112
3.889 11:51:34 0.001 0.03% 0.038 0.98% 0.038 0.98% 0.183 0.111
3.888 11:49:53 0.001 0.03% 0.039 1% 0.039 1% 0.184 0.112
3.889 11:48:20 0.006 0.15% 0.038 0.98% 0.038 0.98% 0.183 0.111
3.883 11:47:14 0.001 0.03% 0.044 1.13% 0.044 1.13% 0.189 0.117
3.882 11:43:06 0.007 0.18% 0.045 1.16% 0.045 1.16% 0.19 0.118
3.889 11:39:20 0.021 0.54% 0.038 0.98% 0.038 0.98% 0.183 0.111
3.91 11:37:06 0.001 0.03% 0.017 0.43% 0.017 0.43% 0.162 0.09
3.909 11:34:22 0.004 0.10% 0.018 0.46% 0.018 0.46% 0.163 0.091
3.913 11:31:37 0.001 0.03% 0.014 0.36% 0.014 0.36% 0.159 0.087
3.914 11:30:21 - - 0.013 0.33% 0.013 0.33% 0.158 0.086
3.914 11:30:20 0.001 0.03% 0.013 0.33% 0.013 0.33% 0.158 0.086
3.915 11:22:27 0.002 0.05% 0.012 0.31% 0.012 0.31% 0.157 0.085
3.913 11:14:24 0.001 0.03% 0.014 0.36% 0.014 0.36% 0.159 0.087
3.912 11:13:13 0.001 0.03% 0.015 0.38% 0.015 0.38% 0.16 0.088
3.913 11:11:38 0.001 0.03% 0.014 0.36% 0.014 0.36% 0.159 0.087
3.914 11:03:10 0.001 0.03% 0.013 0.33% 0.013 0.33% 0.158 0.086
3.913 11:01:13 0.001 0.03% 0.014 0.36% 0.014 0.36% 0.159 0.087
3.914 10:55:25 0.002 0.05% 0.013 0.33% 0.013 0.33% 0.158 0.086
3.912 10:53:13 0.002 0.05% 0.015 0.38% 0.015 0.38% 0.16 0.088
3.914 10:51:51 0.001 0.03% 0.013 0.33% 0.013 0.33% 0.158 0.086
3.915 10:49:50 0.002 0.05% 0.012 0.31% 0.012 0.31% 0.157 0.085
3.917 10:47:24 0.003 0.08% 0.01 0.26% 0.01 0.26% 0.155 0.083
3.92 10:44:07 0.001 0.03% 0.007 0.18% 0.007 0.18% 0.152 0.08
3.919 10:41:38 0.009 0.23% 0.008 0.20% 0.008 0.20% 0.153 0.081
3.928 10:39:17 0.002 0.05% 0.001 0.03% 0.001 0.03% 0.144 0.072
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی