گاز طبیعی

Natural Gas
نرخ فعلی:: 3.915 0.26
بازار جهانی
نرخ فعلی: : 3.915 0.26
واحد حجمی : Mmbtu
نرخ فعلی: : 3.915 0.26
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار جهانی
واحد حجمی : Mmbtu
نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه

نمودار کندل استیک شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار مقایسه روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه

اندیکاتورها