گازوییل گوگرد پایین

ICE Gas Oil Low Sulphur
نرخ فعلی:: 727.5 0.45
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 727.5 0.45
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 727.5 0.45
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه گازوییل گوگرد پایین

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
نفت برنت (بازار آمریکا) 84.59 ۰۶:۲۳:۲۱ 0.37 0.44% 85.14 78.39 84.93 4.59 84.96 84.96
نفت خام WTI (بازار آمریکا) 81.98 ۰۶:۲۳:۲۱ 0.28 0.34% 82.5 58.34 82.26 4.98 82.26 82.26
نفت خام WTI ICE 77.02 ۰۵:۰۳:۲۶ 4.31 5.60% 81.5 77.02 81.31 0.02 81.73 81.73
نفت خام E-Mini 82.96 ۰۲:۰۳:۳۶ 0.685 0.83% 82.96 82.2 82.275 5.96 82.275 82.275
بنزین RBOB 2.2536 ۰۴:۴۴:۲۱ 0.1606 7.13% 2.4255 2.2536 2.4149 0.2536 2.4251 2.4251
گاز طبیعی (بازار آمریکا) 5.841 ۰۴:۳۱:۲۸ 0.783 15.48% 5.841 3.971 5.064 0.841 5.428 6.28
گاز طبیعی E-Mini 5.02 ۰۶:۲۳:۲۱ 0.04 0.80% 5.706 4.99 5.065 0.02 5.706 6.28
نفت کوره (بازار آمریکا) 2.4189 ۰۳:۱۴:۲۳ 0.1316 5.44% 2.5571 2.4189 2.5517 0.4189 2.5641 2.5641
اتانول 2.207 ۱۰ مهر - - 2.22 2.207 0 0.207 - 2.207
ذغال سنگ چین 117.85 ۱۰ مهر - - 119.8 117.85 0 1.15 - 119.8
ذغال سنگ EUA 49.97 ۱۴ خرداد - - 51.29 49.34 0 - - -
ذغال سنگ ICE CSX 150.47 ۲۷ مهر - - 150.47 150.32 0 0.47 150.73 151.48
روغن پالم 1,172.25 ۲۷ مهر - - 1,172.25 1,120 0 130.25 1,172.25 1,172.25
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی