نفت کوره

Heating Oil
نرخ فعلی:: 2.564 0.52
بازار جهانی
نرخ فعلی: : 2.564 0.52
واحد حجمی : گالن
نرخ فعلی: : 2.564 0.52
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار جهانی
واحد حجمی : گالن
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد نفت کوره

۱۵:۵۰:۰۸
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
نفت کوره 0.0121 0.0033 0.3837 0.6997 1.4046 0.2398

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.436 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.564 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 28.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.564 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.564 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.2%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی