بنزین (RBOB)

Gasoline RBOB
نرخ فعلی:: 2.2748 2.32
بازار جهانی
نرخ فعلی: : 2.2748 2.32
واحد حجمی : گالن
نرخ فعلی: : 2.2748 2.32
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار جهانی
واحد حجمی : گالن
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۱۰:۵۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.2748 20:10:57 0.0016 0.07% 0.0527 2.32% 0.0542 2.38% 0.0547 0.2748
2.2732 20:09:14 - - 0.0543 2.39% 0.0558 2.45% 0.0563 0.2732
2.2732 20:09:13 0.0017 0.07% 0.0543 2.39% 0.0558 2.45% 0.0563 0.2732
2.2749 20:07:23 0.0066 0.29% 0.0526 2.31% 0.0541 2.38% 0.0546 0.2749
2.2815 20:05:39 0.0041 0.18% 0.046 2.02% 0.0475 2.08% 0.048 0.2815
2.2774 20:03:34 0.0036 0.16% 0.0501 2.20% 0.0516 2.27% 0.0521 0.2774
2.2738 20:02:23 0.0003 0.01% 0.0537 2.36% 0.0552 2.43% 0.0557 0.2738
2.2735 19:58:49 0.0028 0.12% 0.054 2.38% 0.0555 2.44% 0.056 0.2735
2.2763 19:55:40 0.0058 0.26% 0.0512 2.25% 0.0527 2.32% 0.0532 0.2763
2.2705 19:53:14 0.001 0.04% 0.057 2.51% 0.0585 2.58% 0.059 0.2705
2.2715 19:51:32 0.0055 0.24% 0.056 2.47% 0.0575 2.53% 0.058 0.2715
2.277 19:49:20 0.0023 0.10% 0.0505 2.22% 0.052 2.28% 0.0525 0.277
2.2793 19:48:12 0.0003 0.01% 0.0482 2.11% 0.0497 2.18% 0.0502 0.2793
2.279 19:46:20 0.0014 0.06% 0.0485 2.13% 0.05 2.19% 0.0505 0.279
2.2804 19:44:15 0.0056 0.25% 0.0471 2.07% 0.0486 2.13% 0.0491 0.2804
2.2748 19:42:16 - - 0.0527 2.32% 0.0542 2.38% 0.0547 0.2748
2.2748 19:42:10 0.0006 0.03% 0.0527 2.32% 0.0542 2.38% 0.0547 0.2748
2.2742 19:38:42 0.0051 0.22% 0.0533 2.34% 0.0548 2.41% 0.0553 0.2742
2.2793 19:35:37 0.0012 0.05% 0.0482 2.11% 0.0497 2.18% 0.0502 0.2793
2.2805 19:33:27 0.0027 0.12% 0.047 2.06% 0.0485 2.13% 0.049 0.2805
2.2832 19:31:47 0.0027 0.12% 0.0443 1.94% 0.0458 2.01% 0.0463 0.2832
2.2805 19:26:31 0.004 0.18% 0.047 2.06% 0.0485 2.13% 0.049 0.2805
2.2845 19:25:22 0.005 0.22% 0.043 1.88% 0.0445 1.95% 0.045 0.2845
2.2895 19:24:24 0.0014 0.06% 0.038 1.66% 0.0395 1.73% 0.04 0.2895
2.2909 19:22:29 0.0066 0.29% 0.0366 1.60% 0.0381 1.66% 0.0386 0.2909
2.2975 19:20:17 0.0025 0.11% 0.03 1.31% 0.0315 1.37% 0.032 0.2975
2.295 19:16:22 0.0002 0.01% 0.0325 1.42% 0.034 1.48% 0.0345 0.295
2.2952 19:13:24 0.0138 0.60% 0.0323 1.41% 0.0338 1.47% 0.0343 0.2952
2.309 19:10:39 0.0011 0.05% 0.0185 0.80% 0.02 0.87% 0.0205 0.309
2.3101 19:09:13 - - 0.0174 0.75% 0.0189 0.82% 0.0194 0.3101
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی