بنزین (RBOB)

Gasoline RBOB
نرخ فعلی:: 1.9611 0.27
بازار جهانی

نرخ فعلی: : 1.9611 0.27

واحد حجمی : گالن

نرخ فعلی: : 1.9611 0.27

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار جهانی

واحد حجمی : گالن

نوع بازار : بازار جهانی

بنزین (RBOB) در روز جاری

۰۱:۰۵:۱۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.9611 01:05:13 0.0008 0.04% 0.0053 0.27% 0.0051 0.26% 0.3479 0.0389
1.9603 01:04:38 - - 0.0061 0.31% 0.0059 0.30% 0.3487 0.0397
1.9603 01:04:37 0.0025 0.13% 0.0061 0.31% 0.0059 0.30% 0.3487 0.0397
1.9578 01:03:44 0.0004 0.02% 0.0086 0.44% 0.0084 0.43% 0.3512 0.0422
1.9582 01:03:19 0.0019 0.10% 0.0082 0.42% 0.008 0.41% 0.3508 0.0418
1.9601 01:02:59 0.0001 0.01% 0.0063 0.32% 0.0061 0.31% 0.3489 0.0399
1.9602 01:01:59 - - 0.0062 0.32% 0.006 0.31% 0.3488 0.0398
1.9602 01:01:58 0.001 0.05% 0.0062 0.32% 0.006 0.31% 0.3488 0.0398
1.9612 01:01:00 0.0055 0.28% 0.0052 0.27% 0.005 0.25% 0.3478 0.0388
1.9667 01:00:05 0.0006 0.03% 0.0003 0.02% 0.0005 0.03% 0.3423 0.0333
1.9661 00:59:34 - - 0.0003 0.02% 0.0001 0.01% 0.3429 0.0339
1.9661 00:59:34 0.0009 0.05% 0.0003 0.02% 0.0001 0.01% 0.3429 0.0339
1.9652 00:58:31 0.0006 0.03% 0.0012 0.06% 0.001 0.05% 0.3438 0.0348
1.9646 00:58:10 0.0001 0.01% 0.0018 0.09% 0.0016 0.08% 0.3444 0.0354
1.9647 00:57:39 - - 0.0017 0.09% 0.0015 0.08% 0.3443 0.0353
1.9647 00:57:36 0.0001 0.01% 0.0017 0.09% 0.0015 0.08% 0.3443 0.0353
1.9648 00:56:15 0.0005 0.03% 0.0016 0.08% 0.0014 0.07% 0.3442 0.0352
1.9653 00:55:42 - - 0.0011 0.06% 0.0009 0.05% 0.3437 0.0347
1.9653 00:55:40 0.0004 0.02% 0.0011 0.06% 0.0009 0.05% 0.3437 0.0347
1.9649 00:54:32 0.0004 0.02% 0.0015 0.08% 0.0013 0.07% 0.3441 0.0351
1.9653 00:54:04 0.0002 0.01% 0.0011 0.06% 0.0009 0.05% 0.3437 0.0347
1.9651 00:53:34 - - 0.0013 0.07% 0.0011 0.06% 0.3439 0.0349
1.9651 00:53:33 0.0002 0.01% 0.0013 0.07% 0.0011 0.06% 0.3439 0.0349
1.9649 00:51:45 - - 0.0015 0.08% 0.0013 0.07% 0.3441 0.0351
1.9649 00:51:42 0.002 0.10% 0.0015 0.08% 0.0013 0.07% 0.3441 0.0351
1.9629 00:50:44 0.0009 0.05% 0.0035 0.18% 0.0033 0.17% 0.3461 0.0371
1.9638 00:50:18 0.0008 0.04% 0.0026 0.13% 0.0024 0.12% 0.3452 0.0362
1.963 00:49:37 - - 0.0034 0.17% 0.0032 0.16% 0.346 0.037
1.963 00:49:36 0.0005 0.03% 0.0034 0.17% 0.0032 0.16% 0.346 0.037
1.9635 00:48:31 0.0006 0.03% 0.0029 0.15% 0.0027 0.14% 0.3455 0.0365
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی