بنزین (RBOB)

Gasoline RBOB
نرخ فعلی:: 2.174 0
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 2.174 0
واحد حجمی : گالن
نرخ فعلی: : 2.174 0
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی : گالن
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۹ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بنزین (RBOB) - 0.0121 0.1250 0.7830 0.9030 0.1666

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.174 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.174 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.174 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.174 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.7%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی