گاز طبیعی (E-Mini)

E-Mini Natural Gas
نرخ فعلی:: 3.285 0.33
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 3.285 0.33
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.285 0.33
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۶:۲۵:۳۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
گاز طبیعی (E-Mini) 0.0110 0.21 0.3150 0.61 1.5550 0.3150

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.285 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.285 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.285 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.285 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.5%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی