گاز طبیعی E-Mini

E-Mini Natural Gas
نرخ فعلی:: 4.285 0.82
بازار نفت آمریکا

نرخ فعلی: : 4.285 0.82

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.285 0.82

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار نفت آمریکا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد گاز طبیعی E-Mini

۰۷:۲۳:۰۹
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
گاز طبیعی E-Mini 0.0350 0.84 1.2350 1.21 1.52 0.3270

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.715 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.715 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.715 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.285 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.13%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی