نفت خام E-Mini

E-Mini Crude Oil
نرخ فعلی:: 82.6 1.26
بازار نفت آمریکا
نرخ فعلی: : 82.6 1.26
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 82.6 1.26
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار نفت آمریکا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه نفت خام E-Mini

۱۵:۲۵:۲۶
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
70.29 70.29 83.1750 81.5250 0.75 0.92% 2021/10/18 1400/07/26
82.3250 82.2750 82.5750 82.2750 0.025 0.03% 2021/10/16 1400/07/24
81.75 70.29 82.45 82.25 11.96 17.02% 2021/10/15 1400/07/23
80.50 70.29 80.9250 80.5750 0.025 0.03% 2021/10/13 1400/07/21
70.29 70.29 82.1250 80.45 1.1 1.39% 2021/10/11 1400/07/19
79.55 79.35 79.6250 79.35 - - 2021/10/09 1400/07/17
78.90 70.29 80.10 79.50 - - 2021/10/08 1400/07/16
77.43 70.29 78.90 78.8750 - - 2021/10/07 1400/07/15
75.5250 70.29 78.20 70.29 8.91 12.68% 2021/10/05 1400/07/13
75.5250 70.29 78.20 77.6250 7.335 10.44% 2021/10/04 1400/07/12
75.7250 75.6750 75.88 75.88 0.13 0.17% 2021/10/02 1400/07/10
75.0750 70.29 75.9250 75.75 0.775 1.03% 2021/10/01 1400/07/9
74.6250 70.29 75.95 74.9750 0.375 0.5% 2021/09/30 1400/07/8
74.8250 70.29 75.6750 74.60 0.25 0.34% 2021/09/29 1400/07/7
75.45 70.29 76.60 74.80 0.625 0.84% 2021/09/28 1400/07/6

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی