خبر

نفت خام (WTI)

Crude Oil WTI
نرخ فعلی:: 82.73 0.1
بازار جهانی

نرخ فعلی: : 82.73 0.1

واحد حجمی : بارل

نرخ فعلی: : 82.73 0.1

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار جهانی

واحد حجمی : بارل

نوع بازار : بازار جهانی