EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS A

EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS A
نرخ فعلی:: 13.41 0
صندوق های معاملاتی ایتالیا
نرخ فعلی: : 13.41 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 13.41 0
واحد پولی : -
کشور : ایتالیا
شاخه : صندوق های معاملاتی ایتالیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۶ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS A - 0.0500 0.80 4.05 5.03 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.41
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.41
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.41
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.41
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.75%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی