پوند مصر / ین ژاپن

EGP/JPY Ask
نرخ فعلی:: 6.99 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 6.99 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 6.99 -

واحد پولی : -

کشور : مصر

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی