کرون دانمارک / دلار نامبیا

DKK/NAD Ask
نرخ فعلی:: 2.3269 0.36
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.3269 0.36
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.3269 0.36
واحد پولی : -
کشور : دانمارک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۱:۴۳:۲۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون دانمارک / دلار نامبیا 0.0059 0.0254 0.0207 0.1485 0.3604 0.2684

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3269
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3269
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3269
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3269
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.35%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی