کرون دانمارک / درهم مراکش

DKK/MAD Ask
نرخ فعلی:: 1.4416 0.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.4416 0.07
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.4416 0.07
واحد پولی : -
کشور : دانمارک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
CNY/DZD Ask 20.978 ۰۸:۲۲:۵۷ 0.027 0.13% 21.008 20.973 21.003 0.022 21.012 21.012
DOG/EUSD Ask 0.3267 ۰۸:۲۷:۱۸ 0.0043 1.33% 0.3301 0.323 0.3233 - 0.3348 0.5109
HOT/USD Ask 0.0081 ۰۷:۴۷:۱۴ 0.0001 1.25% 0.0082 0.008 0.0081 - 0.0081 0.0113
HRK/TRY Ask 137.2762 ۰۸:۲۳:۰۰ 0.0722 0.05% 137.3835 137.1447 137.3835 0.7238 139.6833 140.9252
LIN/KUSD Ask 25.4889 ۰۸:۲۲:۲۱ 1.4328 5.96% 25.6685 24.0018 24.0018 2.5111 24.7615 41.75
LUN/AUSD Ask 6.3711 ۰۷:۲۲:۱۷ 0.3211 5.31% 6.3711 6.1047 6.1047 0.6289 6.05 15.7928
SAR/ETB Ask 11.7369 ۰۳:۲۲:۵۹ 0.0034 0.03% 11.7369 11.7369 11.7369 0.2631 11.7403 11.7488
USD/ZWL Ask 87.199 ۱۹ خرداد - - 87.199 87.199 0 0.199 87.199 87.199
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.009 ۸ خرداد - - 0.009 0.009 0 - - 0.009
افغانی افغانستان / دلار 0.0128 ۰۱:۳۶:۲۷ 0.0001 0.78% 0.0129 0.0128 0.0128 - 0.0129 0.0129
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0097 ۶ خرداد - - 0.0097 0.0097 0 - - 0.0097
انگولتروم بوتان / دلار 0.0136 ۲۴ خرداد - - 0.0136 0.0136 0 - 0.0136 0.0138
بات تایلند / پزو شیلی 23.13 ۰۸:۰۴:۲۳ 0.01 0.04% 23.15 23.11 23.11 0.13 23.28 23.44
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.5413 ۰۸:۲۳:۰۹ 0.0018 0.12% 1.5413 1.5373 1.54 0.4587 1.5395 1.5414
بات تایلند / پزوی آرژانتین 3.0601 ۰۸:۰۴:۰۱ - - 3.063 3.0586 3.0611 0.0601 3.0605 3.0605
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی