کرون دانمارک / شیلینگ کنیا

DKK/KES Ask
نرخ فعلی:: 17.4 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 17.4 0.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 17.4 0.06
واحد پولی : -
کشور : دانمارک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۳:۲۳:۴۴

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون دانمارک / شیلینگ کنیا 0.01 0.02 0.0100 0.0100 0.44 1.57

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.35%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی