کرون دانمارک / دینار اردن

DKK/JOD Ask
نرخ فعلی:: 0.1112 0.36
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1112 0.36
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1112 0.36
واحد پولی : -
کشور : دانمارک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه کرون دانمارک / دینار اردن

نمودار کندل‌استیک کرون دانمارک / دینار اردن در روز جاری

نمودار نوسانات کرون دانمارک / دینار اردن در روز جاری

مقایسه روند قیمت کرون دانمارک / دینار اردن در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه کرون دانمارک / دینار اردن

اندیکاتورهای کرون دانمارک / دینار اردن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی