کرون دانمارک / رئال برزیل

DKK/BRL Ask
نرخ فعلی:: 0.8601 0.23
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.8601 0.23

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.8601 0.23

واحد پولی : -

کشور : دانمارک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

کرون دانمارک / رئال برزیل در روز جاری

۰۱:۴۴:۰۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.8601 01:44:09 0.0003 0.03% 0.002 0.23% 0.002 0.23% 0.0043 0.1399
0.8598 01:23:22 0.0001 0.01% 0.0023 0.27% 0.0023 0.27% 0.0046 0.1402
0.8597 00:44:32 0.0024 0.28% 0.0024 0.28% 0.0024 0.28% 0.0047 0.1403
0.8621 00:30:41 - - - - - - 0.0023 0.1379
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی