db Physical Platinum Euro Hedged

db Physical Platinum Euro Hedged
نرخ فعلی:: 54.47 0
صندوق های معاملاتی ایتالیا
نرخ فعلی: : 54.47 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 54.47 0
واحد پولی : -
کشور : ایتالیا
شاخه : صندوق های معاملاتی ایتالیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۹ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
db Physical Platinum Euro Hedged - 0.95 1.24 8.81 2.45 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 54
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.47
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 54
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.47
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 57
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.53
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 54
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.47
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.87%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی