شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Danske Invest Kompassi 25 Acc

Danske Invest Kompassi 25 Acc
نرخ فعلی 1.986 0
صندوق های سرمایه گذاری فنلاند
نرخ فعلی: 1.986 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 1.986 0
واحد پولی: یورو
کشور : فنلاند
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری فنلاند
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۴ تیر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Danske Invest Kompassi 25 Acc - 0.0040 0.0440 0.0540 0.0160 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 2 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.014 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 2 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.014 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 2 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.014 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 2 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.014 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.7%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی