شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Danica Balance 100% Offensiv

Danica Balance 100% Offensiv
نرخ فعلی 25,648.64 0
صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
نرخ فعلی: 25,648.64 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 25,648.64 0
واحد پولی: کرون دانمارک
کشور : دانمارک
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

تاریخچه ۱۶ مرداد

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
25,648.64 25,648.64 25,648.64 25,648.64 591.38 2.36% 2020/08/06 1399/05/16
25,057.26 25,057.26 25,057.26 25,057.26 489.87 1.99% 2020/07/02 1399/04/12
24,567.39 24,567.39 24,567.39 24,567.39 858.07 3.62% 2020/06/11 1399/03/22
23,709.32 23,709.32 23,709.32 23,709.32 2183.64 10.14% 2020/05/08 1399/02/19
21,525.68 21,525.68 21,525.68 21,525.68 3139.44 14.58% 2020/04/02 1399/01/14
24,665.12 24,665.12 24,665.12 24,665.12 1771.88 7.18% 2020/03/04 1398/12/14
24,986.90 24,986.90 26,437 26,437 0 - 2020/01/20 1398/10/30
26,437 26,437 26,437 26,437 451.24 1.74% 2020/01/14 1398/10/24
25,985.76 25,985.76 25,985.76 25,985.76 998.86 4% 2019/12/07 1398/09/16
24,986.90 24,986.90 24,986.90 24,986.90 502.14 2.05% 2019/10/10 1398/07/18
24,484.76 24,484.76 24,484.76 24,484.76 298.49 1.22% 2019/09/05 1398/06/14
24,783.25 24,783.25 24,783.25 24,783.25 517.02 2.13% 2019/08/13 1398/05/22
24,266.23 24,266.23 24,266.23 24,266.23 517.02 2.13% 2019/07/12 1398/04/21

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی