CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA

CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA
نرخ فعلی:: 1,088.53 0
صندوق های سرمایه گذاری سوئیس
نرخ فعلی: : 1,088.53 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,088.53 0
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری سوئیس
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۵ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA - 0.0700 0.0600 8.55 0.5500 14.09

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,089
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.47
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,089
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.47
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,089
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.47
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,094
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.47
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.5%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی