پزوی کلمبیا / گورانی پاراگوئه

COP/PYG Ask
نرخ فعلی:: 1.809 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.809 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.809 -
واحد پولی : -
کشور : کلمبیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۱:۰۸:۲۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پزوی کلمبیا / گورانی پاراگوئه - 0.0093 0.0241 0.0535 0.0734 0.1595

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.191
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.191
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.191
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.191
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.56%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی