پزوی کلمبیا / گورانی پاراگوئه

COP/PYG Ask
نرخ فعلی:: 1.835 0.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.835 0.09
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.835 0.09
واحد پولی : -
کشور : کلمبیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه پزوی کلمبیا / گورانی پاراگوئه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Ask 8.3546 ۱۲:۰۴:۰۶ 0.0231 0.28% 8.4 8.327 8.3303 0.3546 8.3875 8.3875
AZN/TRY Ask 5.4954 ۱۲:۰۴:۰۶ 0.0262 0.48% 5.5377 5.4871 5.5222 0.4954 5.5216 5.5216
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CAD/BWP Ask 9.0771 ۱۲:۰۴:۰۹ 0.0012 0.01% 9.1194 9.0625 9.0781 0.0771 9.134 9.134
CNY/DZD Ask 21.465 ۱۲:۰۴:۰۹ 0.005 0.02% 21.505 21.38 21.386 0.465 21.498 21.498
DOG/EUSD Ask 0.2789 ۸ شهریور - - 0.29 0.2718 0 - - -
HOT/USD Ask 0.0107 ۸ شهریور - - 0.0112 0.0106 0 - - -
HRK/TRY Ask 144.3317 ۱۱:۴۳:۵۴ 0.2728 0.19% 145.4268 144.1557 144.6334 6.3317 144.6045 144.6045
INR/KZT Ask 5.6832 ۱۱:۴۳:۵۵ 0.0254 0.45% 5.6944 5.6631 5.6661 0.3168 5.6878 5.7941
INR/RON Ask 0.0567 ۰۸:۲۲:۳۸ 0.0001 0.18% 0.0567 0.0565 0.0567 - 0.057 0.0576
LIN/KUSD Ask 25.1259 ۸ شهریور - - 25.993 24.356 0 - - -
LUN/AUSD Ask 35.3425 ۸ شهریور - - 35.6883 32.2838 0 - - -
NGN/XOF Ask 1.3869 ۰۳:۴۳:۳۵ 0.0037 0.27% 1.3869 1.3857 1.3857 0.3869 1.3945 1.4001
PLN/BGN Ask 4.2775 ۱۲:۰۴:۰۶ 0.0117 0.27% 4.2775 4.265 4.265 0.2775 4.2865 4.3045
RON/HUF Ask 72.8924 ۱۱:۴۳:۵۴ 0.2791 0.38% 73.2415 72.8889 73.1898 0.8924 73.1715 73.1715
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی